Monthly Archives: March 2012

Viktigt att veta om Balkong renovering i Sthlm

Kostnaden varierar mycket beroende på vilken typ av åtgärd som väljs. Man kan beroende på statusen t.ex. välja att endast renovera ytskikten och behandla betongytorna med karbonatiseringsbromsande färg eller att riva ner balkongerna helt och gjuta nya, med nya underhållsfria räcken. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment